Run Queue
“Base.Shofar/_Run,Queue”
Queue List ● “SHOFARDOMAIN
# Label List Count Run Count CPU Duration CPU % CPU Average
1 High Priority Queue 0 106 448547381 0 4231579
2 Manifest Queue 0 1854 74812120934 0 40351737
3 Network Queue 0 1103 355000357 0 321849
4 Low Priority Queue 0 262 1889285593 0 7211013
5 Time Queue 1 23 1048303 0 45578
6 File Queue 0 144 478687945 0 3324221
7 Dump Queue 0 0 0
8 Garbage Collection 0 0 0
9 Idle Queue 0 0 0
10 Sleep 0 0 0
Last Queue Runs ● “SHOFARDOMAIN
# Label Time Sequence CPU Duration Verb Status Detail
1 High Priority Queue Thu Mar 22  8:07:03.847 566_970_258 63616 Computer_Start_Restart Fail Remote IP►54.81.127.179:46994 ● Permission Computer Edit required.
2 Manifest Queue Thu Mar 22  8:08:24.003 486_645_855 16588 Manifest_Verb_Execute OK No Verbs.
3 Network Queue Thu Mar 22  8:08:24.003 486_403_432 746122 Net_Link_OS_Rx RxPkt Socket► 252 ● Rx► 222 ● GET␣/_Run,Queue␣HTTP/1.0␍␊Host:␣gun.shof…
4 Low Priority Queue Thu Mar 22  8:08:21.753 498_888_516 76824 Computer_Beacon_Start_IP Fail Host missing.
5 Time Queue Thu Mar 22  8:08:21.753 498_811_353 29068 Computer_Beacon_Start OK
6 File Queue Thu Mar 22  8:08:23.659 127_282_674 2334872 Branch_File_Write_Log OK Computer.Shofar/_Log,Site-2018-03-22-08-08-23,115_467_715
7 Dump Queue
8 Garbage Collection
9 Idle Queue
10 Sleep
Longest Queue Runs ● “SHOFARDOMAIN
# Label Time Sequence CPU Duration Verb Status Detail
1 High Priority Queue Thu Mar 22  8:04:04.534 410_438_208 109321164 Net_App_Boot OK
2 Manifest Queue Thu Mar 22  8:07:44.612 616_127_148 64784321696 Manifest_Build OK /_Manifest-2018-03-22-08-07-44,312_670_861 ● Base.Shofar/_Ext,HTML ● Build
3 Network Queue Thu Mar 22  8:04:33.050 183_853_113 9938742 Net_Message_Tx_Send_OS TxPkt Socket► 512 ● Length►      284 ● Offset►        0 ● HTTP/1.1␣200␣OK␍␊Date:␣Thu,␣22␣Mar␣2018␣…
4 Low Priority Queue Thu Mar 22  8:04:04.675 415_917_641 1492669356 Site_Start OK RapidOnSite.Intrinsic/@
5 Time Queue Thu Mar 22  8:05:54.800 502_341_746 101736 Computer_Beacon_Start OK
6 File Queue Thu Mar 22  8:07:12.081 606_558_865 33518852 Branch_File_Write OK Base.Shofar/_Bug-2018-03-22-08-07-10,145_500_586
7 Dump Queue
8 Garbage Collection
9 Idle Queue
10 Sleep
Computer.Shofar